reglement

van deelname aan Kindercorso 2022

 

1.a. Houd je tijdens Kindercorso altijd aan de geldende RIVM richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ook tijdens de bouw.

 

2a. Het kindercorso kent drie klassen:

Pomponklasse (Groep 1 t/m 3 v.d. basisschool)

Dahliaklasse (Groep 4 t/m 6 v.d. basisschool)

Sterklasse (Groep 7 t/m 8 v.d. basisschool & de brugklas)

2b. Degene die in de hoogste groep zit, is bepalend voor de indeling in één van de drie bovengenoemde klassen.

 

3. Maximale afmetingen 

Pomponklasse: 3m lang, 2m breed, 2,5m hoog

Dahliaklasse: 3m lang, 2m breed, 2,5m hoog

Sterklasse: 4m lang, 3m breed, 3m hoog
Indien men zich niet aan opgegeven maximale afmetingen houdt, dan vindt onmiddellijk diskwalificatie plaats.

 

4. Om de optocht vlot te laten lopen en uit veiligheidsoverwegingen, is het niet toegestaan dat er onder de wagens wordt geduwd of gestuurd.

 

5. Op de zondag van de optocht worden de wagens volgens tijdschema op het veilingterrein aan de Molenstraat verwacht. Dit tijdschema volgt per mail en op deze website.

 

6. Mocht de wagen van een deelnmer tijdens het trekken van de stoet zodanig mankementen vertonen, dat de stoet daardoor gehinderd wordt, dan dient de wagen onmiddelijk aan de kant te worden gezet en indien nog mogelijk achteraan aan te sluiten.

 

7. Indien bij het gaan naar het veilingterrein, tijdens het trekken van de stoet en bij het naar huis gaan, bloemen van de wagen vallen, dienen de deelnemers deze op te rapen, zodat de kans op lekke banden tot het minimum beperkt blijft.

 

8. Na afloop dienen de losse onderdelen van de wagens in de daarvoor bestemde containers op het veilingterrein te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan elders op het veilingterrein materialen e.d. achter te laten.

 

9. Het bij zich hebben van bier en andere alcoholische dranken door de deelnemers is streng verboden en heeft onmiddelijke diskwalificatie tot gevolg. Ook voor de begeleiders van de wagentjes is het niet toegestaan om alcoholische dranken bij zich te hebben of te nuttigen op het veilingterrein en tijdens de optocht. 

 

10. De Stichting Bloemencorso Zundert is niet aansprakelijk voor eventuele schade, door deelnemers toegebracht aan bezittingen van derden.

 

11. De jurering van de wagens en groepen vindt plaats bij vertrek vanaf het veilingterrein.


12. Deelname aan het Kindercorso is op eigen risico.

 

13. Aan het tijdstip van inschrijven kunnen geen rechten worden ontleend.

 

14. Gemotoriseerde voertuigen en aggregaten zijn niet toegestaan en leiden tot directe kwalificatie.

 

15. Het is niet toegestaan echte dieren te gebruiken als onderdeel van de kindercorsowagen.

 

16. Het is niet toegestaan confetti, serpetine en dergelijke te gebruiken. Bloemblaadjes zijn daarentegen wel toegestaan om als confetti te gebruiken.

 

17. Ouders gaan bij deelname akkoord met het plaatsen van foto- en beeldmateriaal t.b.v. Stichting Bloemencorso Zundert

 

Corso Zundert 2019